Tuesday, January 6, 2009

FALSAFAH SEKOLAH

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERMATANG TOK JAYA bertekad untuk memberi pendidikan yang seimbang dan menyeluruh kepada pelajar-pelajar sekolah ini berpaksikan kepada prinsip-prinsip berikut :

1. Patuh kepada suruhan agama.

2. Taat kepada ibu bapa.

3. Menghormati guru.

4. Belajar dengan tekun.

5. Sayang kepada sekolah.

Bagi melahirkan generasi pelajar yang berilmu, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berbakti kepada Negara, tumpuan akan diberikan kepada matlamat-matlamat berikut:

1. Meningkat produktiviti kerja.

2. Pengajaran yang berkesan, berkualiti dan inovatif.

3. Meningkatkan profesionalisme keguruan.

4. Meningkatkan prestasi akademik dan kokurikulum.

5. Bekerja dengan dedikasi, jujur dan bertanggungjawab.

6. Sedia berkorban, berbakti dan berkhidmat untuk nusa dan bangsa.

No comments:

Post a Comment