Tuesday, January 6, 2009

MATLAMAT SEKOLAH

  • MENDIDIK PELAJAR DENGAN KEPERIBADIAN ISLAM.
  • MEMBEKALKAN ILMU YANG MEMENUHI TUNTUTAN DUNIAWI DAN UKHRAWI.
  • MEMPERKEMBANGKAN POTENSI PELAJAR DARI SEGI MINAT, KREATIVITI, SAHSIAH DAN KEPIMPINAN.
  • MEMBERI PELUANG KEPADA PELAJAR UNTUK MELANJUTKAN PELAJARAN DALAM PELBAGAI BIDANG ILMU DALAM DAN LUAR NEGARA.

OKJEKTIF SEKOLAH

  • MENCAPAI KECEMERLANGAN KURIKULUM DAN KOKURIKULUM.
  • MELAHIRKAN PELAJAR YANG MENGAMALKAN AKHLAK MULIA.
  • MEMBENTUK GENERASI PELAJAR SEBAGAI PEMIMPIN YANG BOLEH DITELADANI.
  • MELAHIRKAN PELAJAR YANG MEMPUNYAI KETAHANAN DIRI DALAM MENGHADAPI CABARAN BUDAYA YANG BERCANGGAH DENGAN NILAI-NILAI ISLAM.
  • MENYEDIAKAN PELAJAR YANG DAPAT MEMBERI SUMBANGAN YANG BERKESAN BAGI MEMENUHI KEPERLUAN BEGARA DAN UMMAH.

No comments:

Post a Comment