Tuesday, January 6, 2009

LENCANA SEKOLAHTahun 1995 adalah tahun penubuhan sekolah. Warna sekolah ialah merah, biru, dan kuning.


Motto Sekolah

Beriman Berilmu Berwawasan.


Lencana sekolah mempunyai warna berikut :


Warna merah :

Melambangkan semangat berkobar-kobar, semangat untuk meninggikan sekolah. Membela bangsa dan menjaga Negara.

Warna biru :

Melambangkan ketenteraman, iaitu ketenteraman fikiran, hati, jiwa dan perasaan.

Warna kuning:

Melambangkan kesejahteraan dan kesetiaan.

Warna putih :

Melambangkan kesucian dan keikhlasan.


Simbol-simbol dalam lencana:


Buku :

Melambang sumber dan kepentingan ilmu sebagai

penyuluh dan penunjuk arah kehidupan yang sejahtera.

Anak Panah :

Melambangkan hala tuju warga sekolah, keteguhan cita-cita dan azam warga sekolah dalam mencapai kecemerlangan.

Dua Telapak Tangan:

Melambangkan pemuafakatan, kerjasama dan team work di kalangan warga sekolah bagi mencapai wawasan.

Bintang :

Melambangkan kejayaan dan kecemerlangan sekolah.

No comments:

Post a Comment