Tuesday, January 6, 2009

PIAGAM PELANGGAN

Sekolah ini mempercayai bahawa setiap individu itu adalah berketrampilan dan berpotensi untuk mencapai kecemerlangan. Oleh itu Sekolah Menengah Kebangsaan Permatang Tok Jaya bertekad untuk :

  • Melahirkan insan yang bertakwa kepada Tuhan, Bertanggungjawab, Berdedikasi dan Berakhlak mulia selaras dengan kehendak-kehendak Falsafah Pendidikan Negara.

  • Mewujudkan golongan pendidikan dan kakitangan sokongan yang komited kearah peningkatan tahap kecekapan dan keupayaan profesionalisme masing-masing bagi menghasilkan satu system penyampaian yang berkesan kepada pelajar-pelajar.

  • Mewujudkan suatu sistem pentadbiran yang cekap untuk bertindakbalas dalam sebarang urusan penyelesaian masalah dan dalam penyampaian maklumat atau maklumbalas kepada mana-mana pihak.

  • Terus berusaha untuk mewujudkan hubungan dan kerjasama yang baik dan erat dengan waris-waris, ahli-ahli masyarakat setempat dan pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan sebagai satu usaha membentuk jalinan kemuafakatan yang kukuh dan berkekalan.

  • Terus berusaha mewujudkan kerjasama yang erat dengan pelbagai institusi pendidikan dan penyelidikan sebagai usaha membentuk pelajar-pelajar yang berdisiplin dan bermotivasi serta memiliki cirri-ciri kepimpinan, keilmuan dan ketahanan diri.

No comments:

Post a Comment